Iskolai bukás, pótvizsga

Hogyan segítsek, ha gyermekem bukott, pótvizsgázik vagy évet ismétel?

Iskolai bukás, pótvizsgaA gyermeke pótvizsgázni fog a nyáron? A pótvizsga komoly stresszforrás gyermeknek és szülőnek egyaránt. A sikeres pótvizsga nem csak azon múlik, hogy a gyermek mennyit tud, hanem azon is, hogy az adott pillanatban mennyit fog tudni ebből átadni. A tárgyi tudás megszerzésén túl a pótvizsga lelki felkészülést is jelent. Mindez az EFT alkalmazásával sokkal könnyebben elérhető a pótvizsgázó gyermekek számára.

Amennyiben gyermeke egy, vagy két tantárgyból is bukásra áll, vagy már talán meg is bukott, akkor nyáron az iskola által kijelölt napokon javítóvizsgát tehet. Amennyiben három tantárgyból értékelték elégtelenre a teljesítményét, akkor a nevelőtestület engedélyével lehet csak megkezdeni a javítóvizsgát.

Az osztályozás során a tanárnak jogában áll az adott tantárgyból kapott érdemjegyek matematikai átlagától mindkét irányba eltérni.

A bukás okai

A gyermek bukásának számtalan oka lehet, sokkal összetettebb, mint azt első pillantásra gondolnánk.

Családi okok

Amennyiben a gyermek életében folyamatosan jelen van a bizonytalanság valamely formája, akkor a tanulásra egyre kevésbé figyel. Fontosabb dolgok kötik le. „Mit fogunk ma enni?”, „Miért veszekednek ennyit a szüleim?”, „Miért nincs jelen mindkét szülő az életemben, holott én mind a kettőt szeretem?”, stb.

Természetesen minden családban vannak változások, és ezek a gyermek életére is kihatnak. Ezért fordulhat elő, hogy egy jó képességekkel rendelkező gyermek a családi problémák miatt egyre inkább elveszti érdeklődését a tanulás iránt, először csak becsúsznak az első rossz jegyek, végül elképzelhető, hogy pótvizsgát kényszerül tenni.

Iskolai problémák

A gyermek nem érzi jól magát az iskolában, akár a tanárok, akár a társai miatt. Gyakorivá válhat a megszégyenülés, kudarc. Sok helyen a tanulás nem „divat”. Azok az osztálytársak, akik tanulnának, a többiek kereszttüzébe kerülnek. Ilyenkor a diák személyes önértékelésétől és a szülei támogatásától függ, hogy mit választ.

Lehet, hogy beáll a sorba és ennek következménye a bukás lesz. Másik eset lehet, mikor a gyermeknek nem tetszik az iskola és minden eszközt „bevet”, hogy kikerüljön onnan.

Mindkét esetben érdemes a szülőnek résen lenni, hogy mi történik a gyermekével. A problémákat időben megbeszélve hatékonyabban lehet segíteni.

Tanulási nehézségek

Tanulási nehézségek esetén a gyermek nem képes követni azt, amit leadnak órán, sokszor küzdelmes úton, hosszú órákon keresztül kell tanulnia, míg megérti azt az anyagot, amit a társai kiráznak a kisujjukból. A dolgozatok során lemaradnak, nem értik a szöveges példákat, gyakran megszégyenülnek, romlik az önértékelésük.

Ez különösen előfordul a diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia esetében. Sokszor a szülő és sajnos a pedagógus sem veszi észre, hogy a gyermek részképességi zavarokkal küzd, diszlexiás, diszgráfiás vagy diszkalkuliás.

Ilyen helyzetek is könnyen eredményeznek bukást.

Viselkedési zavarok

A különböző viselkedési zavarok egyik válfaja a szorongás, ahol a gyermek nem tud túljutni a félelmein, és ez akadályozza a tanulásban.

A másik válfaja, ami jelentős problémát tud okozni: a figyelemzavar és a hiperaktivitás. Itt is sajnos érvényes az a trend, hogy a szülő és a pedagógus sem ismeri fel a tüneteket, és hajlamos azt gondolni, hogy a gyermek bohóckodik, lusta, pedig egyszerűen „csak” nem képes odafigyelni. A figyelemzavaros és hiperaktív gyermekek jelentős része nagyon intelligens, csak a problémája miatt képtelen a figyelemre, és a helyes viselkedésre. A sorozatos problémák könnyen irritálják a szülőt és a tanárt is.

Betegségek

A különböző krónikus betegségek, műtétek és az azt követő felépülés miatt a gyermek hiányzásainak a száma, és a lemaradása megnövekszik. Emiatt is kerülhet valaki hátrányos helyzetbe.

Iskolaéretlenség

Koránt sem a gyermek értelmi képességeivel vannak problémák. A gyermek szociális viselkedésére inkább az érzelmi alapokon hozott döntések a jellemzőek. Ők azok, akik gyakran elfáradnak, biztatni kell őket, nincs meg a kötelességtudatuk. A pedagógus ilyen esetben javasolhatja a szülőnek az évismétlést, mivel a következő évi tananyag még komolyabb kihívások elé állítaná a gyermeket.

Iskolai bukás, pótvizsga: Hogyan segítsek, ha gyermekem bukott, pótvizsgázik vagy évet ismétel?

A bukás és annak feldolgozása

A leghelyesebb döntés ilyenkor higgadtan hozható meg. Bukás esetén a szülőt könnyen elragadhatják az érzelmek. Érdemes azonban előbb jól végiggondolni a helyzetet. Ezzel sok felesleges feszültséget és bajt előzhetünk meg.

A bukás feldolgozása a gyermek részéről

Gyermekünk bukását követően a legfontosabb és leghasznosabb, amit tehetünk: a következmények levonása, és a talpra állás. Természetesen a dolgot nem érdemes szó nélkül hagyni, viszont érdemes figyelembe venni a gyermek korát, valós képességeit és az egyéb körülményeket, melyek hozzájárulhattak a bukáshoz évismétléshez.

A bukás feldolgozása tanulási nehézségek esetén

Amennyiben a gyermeket tanulási nehézségek miatt, vagy iskolai problémák, esetleg iskolaéretlenség miatt buktatták meg, akkor van a legnagyobb szüksége az Ön támogatására.

Meg kell tudni a konkrét okokat, amelyek idáig vezettek, és a megoldási lehetőségeket közösen megbeszélve érdemes kidolgozni.

Ebben az esetben a gyermeknek biztosan szüksége van pozitív, megerősítő visszajelzésekre, önbizalom növelésre, és a bukás okozta stressz feldolgozására. Meg kell, hogy erősödjön benne az a hit, hogy ő ettől még lehet okos és jó képességű, és éppúgy képes elsajátítani a tananyagot, mint bárki más.

A bukás feldolgozása családi problémák esetén

Amennyiben a családi helyzetre valamilyen módon visszavezethető a rossz bizonyítvány, akkor nagy erőre van szükség, hogy ezt a szülő képes legyen elfogadni. Fontos, hogy a gyermek tudatában legyen annak, hogy a szülők vagy a szülő is érzi a felelősségét a kialakult helyzet miatt, és a megoldást tartja szem előtt.

Itt a legnehezebb az, hogy a személyes problémák mellett sürgősen kezelni kell a gyermekét is, hiszen a gyermek a bukás tényével segítséget kér a saját személyes problémáinak a megoldásához, még olyan esetben is, mikor ezt nem mondja ki.

A bukás feldolgozása, ha a gyermek nem tanul

A bukás feldolgozása, ha a gyermek nem tanulNagyon sokszor előfordul az is, hogy a gyermek nem tanul. Nincs meg benne az a hajtóerő, ami rávenné, hogy tanuljon. Ilyen helyzetben az események könnyen kikerülnek a gyerek és a szülei irányítása alól. Az év közbeni tiltások, fenyegetések, veszekedések eredménye csekély. A gyermek még akár bizakodik is, hogy úgyis „össze tudja szedni magát” az év végére. Ez azonban végül nem következik be, és bukás lesz belőle.

A gyermeknek ilyenkor tisztán kellene látnia, hogy ez az ő problémája, ő döntött így év közben, és vállalnia kellene a következményeket. Ez sok esetben csak „felszínen sikerül”. A gyermek megígér mindent csak „hagyják már békén”.

Az ilyen gyermekekkel történő beszélgetések során gyorsan kiderül, hogy valami olyan dolog van a háttérben, ami miatt egyszerűen nem érdekli a tanulás.

Melyek lehetnek az okok, melyek miatt a gyermek nem tanul,és miért?

  • A barátok fontosabbak, ők se tanulnak. Ebben az esetben a gyermek fél, hogy elveszti a baráti társaságot, nem mer nekik nemet mondani. A háttérben gyakran meghúzódik egy korábbi veszteség (válás, betegség, halálozás)

  • Melyek lehetnek az okok, melyek miatt a gyermek nem tanul,és miért?Dac, ellenállás a szülővel, tanárral szemben. A gyermek dühe felülkerekedik a józan észen, a még labilis értékrenden.

  • A gyermek szerint a tanulás nem ér semmit, ő „nem kér belőle”-10-12 éves korig. Az ő világában a tanulás még nem kellően fontos, a játék, a szülői törődés és figyelem fontosabb. A bukással jelez a gyermek, hogy több figyelmet kér.

  • A gyermek szerint a tanulás az nem ér semmit, ő „nem kér belőle”- 12-18 éves korig. Őt szintén nem érdekli a tanulás, lehet hogy a felnőttek világából se kér és ezt így jelzi.

  • A gyermek valakihez tartozni akar, vagy le akarja venni valakiről a terhet. Ez talán a legfurcsább érthetetlenebb ok, mégis sokszor előfordul olyan esetben, ha a családban valaki nincs jelen (válás), valaki nagy beteg (igényli a figyelmet ő is), olyan feszültségek vannak a családon belül, melyek valamelyik szülőre nézve a gyermek szemszögéből terhesek. Ez utóbbi esetében ezt a feszültséget figyelemeltereléssel próbálja oldani.

Az összes felsorolt helyzet mögött mély, feldolgozatlan lelki problémák húzódnak. Ebben a helyzetben sokkal előnyösebb, ha a balhé helyett a megoldásra fókuszálunk. Teljesen felesleges a gyermeket „bedöngölni a földbe”, mert feltehetőleg már amúgy is padlón van. Éppen ezért ez egy nagyon összetett feladat, mely során a bukás mögött rejlő okok felfedezése és megértése egy családtag számára komoly kihívás. Bizonyára rengeteg időre és türelemre lenne szükség. Ennek viszont ellentmond az a tény, hogy az idő sürget és az, hogy ettől a helyzettől a szülő is éppen úgy szenved mint a gyermek, és sokszor nehéz az összefüggésekre rájönni.

Minden ilyen esetben jó segítség egy olyan közvetítő személy segítségül hívása, akiben kellően megbízik a gyermek és a szülő egyaránt és rajta keresztül megkeresni a megoldás lépéseit. Amennyiben ez nem jön létre érdemes hivatásos segítő szakemberre (tanár, szociális munkás, pszichológus, stb.)

A bukás feldolgozása a szülő részéről

Amikor bekövetkezik a bukás, a szülők úgy érzik kudarcot vallottak. Nagy kiábrándulást tud okozni, hogy a gyermekük nem olyan jó képességű, mint a többi, lemarad. Az aggodalmak végtelen sorozatát zúdítja a szülő saját magára. Ez az a pillanat, amikor a gyermeke is komolyan szembesül azzal, hogy nem tudta teljesíteni az iskolai követelményeket. Ez óriási szégyent, dühöt vált ki belőle, a tinédzser amúgy is ingatag, épülő énképe képes romokba dőlni. Feszültek, cinikusak és sokszor másokat hibáztatnak.

A legkritikusabb ott a helyzet, ahol a gyermek eddig nem merte megmondani, hogy rossz lesz a bizonyítványa, mert félt a szülői következményektől. Attól retteg, hogy mit fognak neki mondani.

A szülőnek ekkor érdemes a gyermeke mellé állni. Ezzel a magatartással biztonságot és megerősítést adhat a gyermeknek. Történt bármi is ezt megelőzően, a gyermeknek szüksége van erre a támogatásra. Ez természetesen nem engedékenységet, határozatlanságot jelent csak azt, hogy „kezet nyújtok” neki, hogy képes legyen megoldani ezt a problémát, hiszen az övé.

Hogyan kezelje a szülő, ha a gyermekét megbuktatták, vagy bukásra áll?

Sok esetben a gyermekek nincsenek tisztában az iskola, a tanulás értelmével. A következő igazi kihívás, hogy mi módon tudja a szülő rávenni a gyermekét a tanulásra? A tét nem mindegy, hiszen a gyermek a pótvizsgán már nem vallhat kudarcot. A felkészülést érdemes a lelki oldaláról is megkezdeni.

A bukás miatt nincs mire várni. A gyermek előtt igazi kihívás áll. Ezt a kihívást azonban felesleges túldramatizálni, a hangsúlyt a felkészülésre helyezzük inkább.

A lelki felkészülésnek két szakasza van. Rávenni a gyermeket a tanulásra és lelkileg felkészíteni a pótvizsgára.

Iskolai bukás, pótvizsga: Hogyan segítsek, ha gyermekem bukott, pótvizsgázik vagy évet ismétel?

Rávenni a gyermeket a tanulásra

Meg kell találni azokat a pontokat, amelyek mentén elindulva a gyermek rájön, hogy van értelme annak, amit csinál. Beszélgetések segítségével közösen rájöhetünk arra, hogy mi az, ami motiválhatja a gyermeket a tanulásra.

Szó sincs anyagi vagy tárgyi jutalom kilátásba helyezéséről. Sem arról, hogy mi mindent fog kapni (veszekedés, balhé, stb.), vagy mi mindentől lesz eltiltva, ha nem sikerül a vizsga. Ezek a külső „motivációs ráhatások” hosszútávon úgyis csődöt mondanak.

Amennyiben a bukás előre sejthető volt, és a sorozatos figyelmeztetések ellenére sem tanult a gyerek, akkor a következményeket neki is vállalnia kell.

Érdemes egyértelműen tudatosítani a gyermekben, hogy a nem tanulásnak milyen következményei lehetnek. Elképzelhető, hogy ezt már a legtöbben megpróbálták és be is tartották. Az eredmény mégis elmaradt. Egy évek óta elhúzódó problémát minden esetre nem lehet megoldani az év vége előtt egy hónappal.

A megoldás nyitja a gyermek és szülő viszonyának a rendezésében rejlik. Mikor mindkettő ideges és dühös a másikra, (és ehhez joga van a szülőnek és a gyermeknek egyaránt), akkor ezt a helyzetet érdemes először rendezni. A kedélyek megnyugvásakor lehetséges közeledni egymáshoz, lépésenként felépíteni a kapcsolatot és visszaszerezni az elveszett bizalmat.

Ezt követően válik lehetségessé a tanulásra való motiválás. Egyértelmű megfogalmazások és keretek között és nyugodt hangnemben a dolgok könnyen vehetnek jó irányt. Emellett érdemes megadni neki a lelki támogatást is.

Annak érdekében, hogy az évismétlés és a bukás minél könnyebben és jól feldolgozhatóvá váljék érdemes az alábbi két cikket tanulmányozni:

A tanulás értelme és az eredményes tanulás összefüggése »

Mely abban segít, hogy közösen meg lehet találni a gyermekkel, hogy mi a tanulás értelme? Melyek azok a hajtóerők,amelyek segítségével a gyermek magát tudja motiválni?

Pótvizsga felkészülés »

A vizsgadrukk és lámpaláz megszüntetésén túl abban kíván iránymutatást nyújtani, hogy milyen módon növelhető a gyermek önbizalma, hogy valóban úgy érezze, hogy képes a legjobbat nyújtani pótvizsga során is.

A bukás hatékony EFT-s feldolgozásáról az alábbiakban olvashat:

Iskolai bukás, pótvizsga: Hogyan segítsek, ha gyermekem bukott, pótvizsgázik vagy évet ismétel?

A bukás feldolgozása az EFT segítségével

A bukás feldolgozása az EFT segítségévelA bukás és az évismétlés olyan lelki terhet vonhat maga után, melyre a gyermeknek és a szüleinek egyaránt nincs semmi szüksége. Fel kell készülni a pótvizsgára, az új osztályközösségre és az esetleges cikizésekre, stb.

Mikor a szülő úgy érzi megtett mindent, amit tehetett, hogy segítsen gyermekének a tanulásban, a felkészülésben és azt tapasztalja, hogy a gyermeke mégsem lesz képes ezt az akadályt jól venni, akkor gyakran tehetetlen, kifogy az ötletekből.

Ekkor már nem működnek a beszélgetések, a logikus magyarázatok. Valamit tenni kell!

Amivel se a szülő, se a gyermek nem tud könnyen megbirkózni az a saját, és a gyermeke rossz érzései (félelmek, aggodalmak, düh, stb.) a bukás, az évismétlés miatt.

Itt eltűnik a racionalitás, ekkor viszont van egy új lehetőség, ami még biztosan működni fog.

Ez az EFT (Érzelmi Felszabadítás Technikája). A nevében benne hordozza azt a választ, melyre a rossz tanulmányi eredmény, a nem tanulás miatt a gyermeknek és a szülőnek egyaránt szüksége van.

Az EFT segítségével teljes mélységében tartósan feldolgozhatóvá válik a bukás, évismétlés, és a gyermek túljuthat a problémái nehezén.

Tapasztalja meg az Ön gyermeke is ezt a lehetőséget!

Iskolai bukás, pótvizsga: Hogyan segítsek, ha gyermekem bukott, pótvizsgázik vagy évet ismétel?

Tudjon meg többet! Segítsünk együtt, hogy a bukást sikerüljön feldolgozni!

Tudjon meg többet! Kérjen időpontot!Jelentkezzen konzultációra! A találkozó célja egymás kölcsönös megismerése, amelynek során feltérképezzük gyermeke problémáját. Ezáltal megismerheti a fejlesztőt és az EFT módszert. Legyünk együtt szemtanúi gyermeke változásának!

Boldog gyermek, boldog szülő
Jelentkezzen személyes konzultációra!

További információ:
Takács Péter (06-30-343 8817)
info@boldog-gyermek.hu »

Iskolai bukás, pótvizsga: Hogyan segítsek, ha gyermekem bukott, pótvizsgázik vagy évet ismétel?

Mi a gyermekem problémája?

Család és gyermeknevelés

Válás és a gyermek 1. » Válás és a gyermek 2. »
Feldolgozta-e a válást a gyermekem? » Mit jelent a gyermekemnek a válás? » Átsegíteni gyermekem a váláson » Kamaszok és a válás »

Tanulási problémák

Diszlexia » Diszlexia és az önbizalom »Segítség a tanulási nehézségek felismerésében »
Ismerjük fel a tanulási nehézségeket! » Nem megy a tanulás » Nem tanul a gyermek »
Gyermekemnek rosszak a jegyei, mit tegyek? »
Magántanár? Hogyan válasszak magántanárt? » Büntessem vagy motiváljam? »
Hasznos mindennapi motivációs ötletek » Iskolai kudarcok » Szülő és gyermek együtt tanul » Vizsgadrukk »
Iskolai bukás, pótvizsga » Pótvizsga felkészülés » Tanulás értelme »

Viselkedési problémák

Gyermekemet bántalmazzák az iskolában» Gyermekemet nem fogadják be az iskolában »
Önértékelés teszt »Önbizalomhiányos gyermek »
A serdülő az önismeret, és az önértékelés » Önértékelési konfliktusok és a serdülőkor »
Önbecsülés hiánya » Önismereti fogalmak, az önismeret fejlődése »
Túlsúlyos a gyermekem 1. Hogyan állítható vissza egy túlsúlyos gyermek önbizalma?»
Túlsúlyos a gyermekem 2. Mi lehet gyermeke túlsúlyának az oka? »
Túlsúlyos a gyermekem 3. Mit tegyen a szülő, ha a gyermeke túlsúlyos? »
Agresszív a gyermekem »
Gyermeki agresszió megelőzése » A társai verik a gyermekem az iskolában »
Gyermekem balhézik a tanárokkal 1. » Gyermekem balhézik a tanárokkal 2. »
Gyermekem csúnyán beszél » Csúfolják a gyermekem! »
Én csak áldozat vagyok nem vállalok felelősséget! » Szorong a gyermekem »
Félelem szorongás leküzdése gyermekeknél » Gyermekkori fejfájás »
Iskolaváltás 1. Hogyan, és mikor váltsunk iskolát? »
Iskolaváltás 2. Segítsünk az iskolaváltással járó stressz leküzdésében»
Számítógép függés » Internetfüggőség » Internetfüggőség teszt »

Kisgyerekes gondok

Alvás, alvásproblémák kisgyerekeknél »Alvásproblémák kezelése kisgyermekek estében »
Kistestvér érkezik, hogyan előzzem meg a testvérféltékenységet? »Gyakran beteg a gyermekem »
Beszoktatás a bölcsődébe, óvodába »
Szobatisztaság elérése kisgyerekeknél »

Stressz problémák

Ismerje meg, a kezeletlen stressz kockázatait! » Stressz teszt gyerekeknek »
Gyermek és a stressz » Mitől stresszel a gyerek? » Stresszoldás az iskolában »
Stressz háttere. »

Tehetséges gyermek, tehetséggondozás

Tehetséges gyermek »

Iskolai bukás, pótvizsga: Hogyan segítsek, ha gyermekem bukott, pótvizsgázik vagy évet ismétel?

Megoldási lehetőségek

Kínálat

Kínálat (Minden egy helyen röviden)»

Tanfolyamok Gyerekeknek

Stresszkezelő gyermektanfolyam »
Stresszkezelő Tanfolyam osztályoknak » Stresszkezelő tanfolyam vidéken »
Mit oktatunk a stresszkezelő gyermek tanfolyamon? »
Lelki felkészülés a középiskolai felvételire »
Stresszkezelő tanfolyam vélemények »
Szabaduljon meg gyermeke az iskolai beilleszkedés nehézségeitől!»

Speciális egyéni foglalkozások

Intenzív nyári foglalkozások gyerekeknek »
Skype™ konzultáció szülőknek bárhonnan, az interneten keresztül »

Iskolai bukás, pótvizsga: Hogyan segítsek, ha gyermekem bukott, pótvizsgázik vagy évet ismétel?

Gyermek stressz

Gyermek stressz teszt

Gyermek stresz tesztGyermek stressz

Felnőtt stressz teszt

 Felnőtt stresz tesztFelnőtt stressz

Stresszkezelő gyermek tanfolyam

Stresszkezelő gyermek tanfolyamStresszkezelő gyermek tanfolyam

EFT tanfolyam

EFT tanfolyamEFT tanfolyam
Boldog gyermek Hírlevél

Megéri feliratkozni a hírlevelünkre!Boldog gyermek Hírlevél

Elsőkézből meg­kap­ja a fon­tos és idő­szerű hí­re­ket.

Az érdeklődési kö­rének meg­fe­le­lő té­mák­ban meg­jelenő cik­kek­ről tá­jé­koz­ta­tást kap.

Elsőként értesülhet az új­don­sá­gok­ról, új ter­mé­kek­ről.

Termékeinkből ár­en­ged­mény­ben ré­sze­sül.


Boldog gyermek

EFT VIDEO

EFT video lejátszásaEFT video lejátszása

Otthon végezhető tanfolyamok gyerekeknek

Iskolai beilleszkedési nehézségek esetére

Szabaduljon meg gyermeke az iskolai beilleszkedés nehézségeitől!

Tegyen még ma gyermeke­ lelki békéjéért!

Tudjon meg többet! »

Boldog gyermek