Önismereti fogalmak, az önismeret fejlődése

Önismereti fogalomtár

Önismereti fogalmakAz önismeret témaköre tele van olyan kifejezésekkel, melyeket hasznos, ha helyesen tudunk értelmezni.

Önismeret: a szó köznapi értelmében az önmagunkról való tudást jelöli, azt, hogy ismerjük képességeinket, adottságainkat, vágyainkat, céljainkat, tudatában vagyunk személyiségünk pozitívumainak, de korlátainak, hiányosságainak is (Dévai).

Énfogalom vagy Énreprezentáció: az énről való tudásunkat, önmagunkkal kapcsolatos ismereteinket, melyek egyidejűleg magukban foglalják testi énünket, szociális szerepeinket, különböző csoportokban betöltött tagságunkat, vágyainkat, értékrendszerünket (Sallay).

Énsémák: azok a tudásstruktúrák, az önmagunkról szerzett információk mentális szerveződései, reprezentációi, amelyek az énről kialakított általánosításokat, jellemző tulajdonságokat tartalmazzák, és amelyek múltbeli tapasztalatokon alapulnak (Markus–Nurius).

Énkép: A személyiség olyan önmagáról alkotott képe, amely jórészt mások véleménye alapján alakul ki, és amely irányító funkcióval rendelkezik (Linville–Carlston).

Énreprezentáció három eleme: az aktuális énkép (azok a tulajdonságok, amelyekkel éppen jellemezzük magunkat), ideális énkép (tulajdonságok, melyeket birtokolni szeretnénk) és kell(ene) énkép (tulajdonságok, amelyekről azt gondoljuk, hogy kell, illetve kellene birtokolnunk), utóbbi kettő képezi a lehetséges énképet.

A három elemnek motivációs szerepe is van, hiszen a személyek vágyott törekvéseik megvalósítására és félelmeik tárgyának elkerülésére törekszenek, de a motivációs funkció mellett egyfajta értékelő szerepet is betöltenek, mivel valódi, reális énképünket mindig lehetséges énjeinkkel összhangban észleljük (Ogilvie).

Önértékelés: Olyan értékítélet, amelyet magunkról megfogalmazunk és hosszabb ideig fenntartunk. Az önmagunkkal kapcsolatos érzelmeinket, értékítéleteinket foglalja magában, és énfogalmunkhoz hasonlóan a társas összehasonlítástól függ.

Önnevelés, önfejlesztés: Az egyén önmagára irányuló tudatos, rendszeres munkája annak érdekében, hogy kiküszöbölje bizonyos hibáit, és olyan pozitív tulajdonságokat alakítson ki önmagában, amelyek megfelelnek a társadalom követelményeinek és személyes életterének.” (Kovaljov)

Az önismeret témaköre tele van olyan kifejezésekkel, melyeket hasznos, ha helyesen tudunk értelmezni.

Önismeret fejlődése a gyermek különböző életkorában

Önismeret fejlődése a gyermek különböző életkorában

Az éntudat, önismeret kezdete a szomatikus én, valakinek testi önmaga. Az énkép azokra a korai szomatikus és motoros (testi és mozgás) élményekre épül, amelyeket a csecsemő aktív mozgáskésztetései révén nyer. A csecsemő kezdetben véletlenszerűen helyezi egymás mellé a saját testéről szerzett benyomásokat, és kb. 9-12 hónapos korára alakul ki a testséma (testkép), a saját testéről létrejövő belső vázlat.

Második életéve végére, az éntudat fogalomként jelenik meg. Az a tulajdonképpeni éntudat megjelenése. Az énfejlődés fontos állomása az éntudat verbális szinten való megjelenése, amikor saját nevén nevezi magát.

Sokszor hallani olyan véleményeket, hogy a gyermek éntudatának megjelenése előtt a gyermeknek nincsenek emlékei magáról. Elképzelhető, hogy konkrét vizuális emlékek nem felidézhetőek. Érzések, melyek mélyen rögződtek benne ott vannak, előhívhatóak. És minden érzés mögött egy emlék lakik, amire az érzés alapul, melyek megtalálhatóak bárkiben. (szerkesztő megjegyzése)

A harmadik életévben alakul ki a szociális én, azaz a társadalmi, társas önmaga. Ekkor az én provokatív (kezdeményező) hangsúlyú, majd ezt követi az én narcisztikus irányulása, amikor is a gyerek tetszeleg önmagának, és elvárja mások bámulatát, csodálatát is. Irreális pozitív énreprezentáció jellemzi ezt a kort. Általában csak pozitív tulajdonságokkal jellemzik önmagukat. „Ugye milyen erős vagyok!”

Öt-hat éves korban még mindig túlértékeli képességeit, gyakorta említ pozitív tulajdonságokat, de a teljesen különálló tulajdonságokat már kezdi koordinálni, és egy képességterülethez több tulajdonságot is felsorol. Ekkor alakul ki az eszményi én is (énideál).

Az iskoláskori önjellemzésben megjelennek azok a tulajdonságok, amelyek a személyközi kapcsolatban jelentősek, és fontos helyet kap a kompetenciák (hozzáértés) felsorolása, gyakori említése is, hiszen erőteljesen jelentkezik a személyes kompetencia feltérképezésének, bemérésének igénye. Erős a gyerekekben a felnőtteknek való megfelelni vágyás, a valamiben jónak, ügyesnek lenni motivációja. A korábban teljesen külön kezelt, ellentétesnek tartott pozitív és negatív tulajdonságokat most képesek lesznek koordinálni, az önértékelés egyszerre tartalmaz már pozitív és negatív jelzőket (Kőrössy ).

Serdülőkorig még a gyerekek nem tartják zavarónak a reális és lehetséges énképek közötti ellentmondásokat, de serdülőkortól egyre erősebb az igény, hogy énrendszerük elemeit egységes módon egymásba illesszék, ezáltal a reális és lehetséges ének egymással sajátos egyensúlyt alkossanak.

Forrás: Tókos Katalin az Új Pedagógiai Szemlében írt cikke alapján »

Az önismeret témaköre tele van olyan kifejezésekkel, melyeket hasznos, ha helyesen tudunk értelmezni.

Tudjon meg többet! Segítsünk együtt, hogy a gyermeke megismerje és elfogadja önmagát!

Tudjon meg többet! Kérjen időpontot!Jelentkezzen konzultációra, hogy választ kapjon a kérdéseire! A találkozó célja egymás kölcsönös megismerése, amelynek során feltérképezzük gyermeke problémáját. Ezáltal megismerheti a fejlesztőt és az EFT módszert. Legyünk együtt szemtanúi gyermeke változásának!

Boldog gyermek, boldog szülő
Jelentkezzen személyes konzultációra!

További információ:
Takács Péter (06-30-343 8817)
info@boldog-gyermek.hu »

Az önismeret témaköre tele van olyan kifejezésekkel, melyeket hasznos, ha helyesen tudunk értelmezni.

Mi a gyermekem problémája?

Család és gyermeknevelés

Válás és a gyermek 1. » Válás és a gyermek 2. »
Feldolgozta-e a válást a gyermekem? » Mit jelent a gyermekemnek a válás? » Átsegíteni gyermekem a váláson » Kamaszok és a válás »

Tanulási problémák

Diszlexia » Diszlexia és az önbizalom »Segítség a tanulási nehézségek felismerésében »
Ismerjük fel a tanulási nehézségeket! » Nem megy a tanulás » Nem tanul a gyermek »
Gyermekemnek rosszak a jegyei, mit tegyek? »
Magántanár? Hogyan válasszak magántanárt? » Büntessem vagy motiváljam? »
Hasznos mindennapi motivációs ötletek » Iskolai kudarcok » Szülő és gyermek együtt tanul » Vizsgadrukk »
Iskolai bukás, pótvizsga » Pótvizsga felkészülés » Tanulás értelme »

Viselkedési problémák

Gyermekemet bántalmazzák az iskolában» Gyermekemet nem fogadják be az iskolában »
Önértékelés teszt »Önbizalomhiányos gyermek »
A serdülő az önismeret, és az önértékelés » Önértékelési konfliktusok és a serdülőkor »
Önbecsülés hiánya » Önismereti fogalmak, az önismeret fejlődése »
Túlsúlyos a gyermekem 1. Hogyan állítható vissza egy túlsúlyos gyermek önbizalma?»
Túlsúlyos a gyermekem 2. Mi lehet gyermeke túlsúlyának az oka? »
Túlsúlyos a gyermekem 3. Mit tegyen a szülő, ha a gyermeke túlsúlyos? »
Agresszív a gyermekem »
Gyermeki agresszió megelőzése » A társai verik a gyermekem az iskolában »
Gyermekem balhézik a tanárokkal 1. » Gyermekem balhézik a tanárokkal 2. »
Gyermekem csúnyán beszél » Csúfolják a gyermekem! »
Én csak áldozat vagyok nem vállalok felelősséget! » Szorong a gyermekem »
Félelem szorongás leküzdése gyermekeknél » Gyermekkori fejfájás »
Iskolaváltás 1. Hogyan, és mikor váltsunk iskolát? »
Iskolaváltás 2. Segítsünk az iskolaváltással járó stressz leküzdésében»
Számítógép függés » Internetfüggőség » Internetfüggőség teszt »

Kisgyerekes gondok

Alvás, alvásproblémák kisgyerekeknél »Alvásproblémák kezelése kisgyermekek estében »
Kistestvér érkezik, hogyan előzzem meg a testvérféltékenységet? »Gyakran beteg a gyermekem »
Beszoktatás a bölcsődébe, óvodába »
Szobatisztaság elérése kisgyerekeknél »

Stressz problémák

Ismerje meg, a kezeletlen stressz kockázatait! » Stressz teszt gyerekeknek »
Gyermek és a stressz » Mitől stresszel a gyerek? » Stresszoldás az iskolában »
Stressz háttere. »

Tehetséges gyermek, tehetséggondozás

Tehetséges gyermek »

Számítógép függő a gyermekem, hogyan segíthetek neki, mint szülő?

Megoldási lehetőségek

Kínálat

Kínálat (Minden egy helyen röviden)»

Tanfolyamok Gyerekeknek

Stresszkezelő gyermektanfolyam »
Stresszkezelő Tanfolyam osztályoknak » Stresszkezelő tanfolyam vidéken »
Mit oktatunk a stresszkezelő gyermek tanfolyamon? »
Lelki felkészülés a középiskolai felvételire »
Stresszkezelő tanfolyam vélemények »
Szabaduljon meg gyermeke az iskolai beilleszkedés nehézségeitől!»

Speciális egyéni foglalkozások

Intenzív nyári foglalkozások gyerekeknek »
Skype™ konzultáció szülőknek bárhonnan, az interneten keresztül »

Számítógép függő a gyermekem, hogyan segíthetek neki, mint szülő?

Gyermek stressz

Gyermek stressz teszt

Gyermek stresz tesztGyermek stressz

Felnőtt stressz teszt

 Felnőtt stresz tesztFelnőtt stressz

Stresszkezelő gyermek tanfolyam

Stresszkezelő gyermek tanfolyamStresszkezelő gyermek tanfolyam

EFT tanfolyam

EFT tanfolyamEFT tanfolyam
Boldog gyermek Hírlevél

Megéri feliratkozni a hírlevelünkre!Boldog gyermek Hírlevél

Elsőkézből meg­kap­ja a fon­tos és idő­szerű hí­re­ket.

Az érdeklődési kö­rének meg­fe­le­lő té­mák­ban meg­jelenő cik­kek­ről tá­jé­koz­ta­tást kap.

Elsőként értesülhet az új­don­sá­gok­ról, új ter­mé­kek­ről.

Termékeinkből ár­en­ged­mény­ben ré­sze­sül.


Boldog gyermek

EFT VIDEO

EFT video lejátszásaEFT video lejátszása

Otthon végezhető tanfolyamok gyerekeknek

Iskolai beilleszkedési nehézségek esetére

Szabaduljon meg gyermeke az iskolai beilleszkedés nehézségeitől!

Tegyen még ma gyermeke­ lelki békéjéért!

Tudjon meg többet! »

Boldog gyermek